بازدید مدیر محترم خدمات پس از فروش + عکس

بازدید مدیر محترم خدمات پس از فروش شرکت کاریزان خودرو جناب آقای مهندس فیض گستر

روز چهارشنبه تاریخ 95/2/1 جناب آقای مهندس فیض گستر مدیر محترم خدمات پس از فروش جهت بازدید و بررسی عملکرد نمایندگی بروجرد حضور پیدا کردند. در این بازدید آخرین اقدامات و گزارشات توسط مدیر نمایندگی، دکتر گودرزی، ارائه شد و از رهنمودهای مفید و تجربیات ارزنده جناب آقای مهندس فیض گستر در راستای ارتقاء سطح کیفی این نمایندگی استفاده گردید.

وی به نقش نمایندگی های خدمات پس از فروش در رضایتمندی مشتریان تاکید داشتند و اظهار داشتند که ارتقاء سطح کیفی خدمات و نیز قطعات یدکی بسیار مهم می باشند و نمایندگی ها در دریافت نظرات مشتریان و انعکاس این نظریات به شرکت بسیار تاثیرگذار هستند.

در پایان این بازدید جناب آقای مهندس فیض گستر سیاست خدمات پس از فروش شرکت کاریزان را در رابطه با ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایتمندی مشتریان دانستند.