شرایط فروش محصولات جک

شرایط فروش نقدی و لیزینگی محصولات جک تا اطلاع ثانوی، بسته می باشد.