شرایط فروش نقد و اقساط لودر شانگهای

شرایط فروش نقد و اقساط لودر شانگهای DG958 تا اطلاع ثانوی بسته می باشد.