شرایط فروش نقد و اقساط لودر شانگهای

 فروش نقد و اقساط لودر شانگهای DG958 تا اطلاع ثانوی، بسته می باشد.