شرایط فروش نقدی و لیزینگی محصولات کاویان(مهرماه سال 1400)