الوند 8/5تن مدل 93

الوند 8/5 تن ___ مدل 93 ___ کاربری : باری فلزی ___ رنگ : سفید ___ بیمه ثالث : دارد ___ بیمه بدنه : دارد ___                          لاستیک : تیوپلس ___ وضعیت فنی : سالم ___ وضعیت بدنه : بدون رنگ ___ وضعیت سند : در رهن ___ تعداد اقساط : 25 ___ مبلغ هر قسط : 17/000/00 ریال

شماره تماس : 09160811836 / 42662457-066 آقای محمدی

فروخته شد