نمایندگی کامیونت جک و مینی بوس جک بروجرد – گودرزی کد 661