تولید خودروی سواری شرکت کاریزان با مشارکت خودروسازان اروپایی

photo_2017-02-18_13-47-06 photo_2017-02-18_13-46-57